Akce:

Rekonstrukce mostu ev.č.3-110 přes Litvínovický potok

Investor:ŘSD ČR Správa České Budějovice
Zhotovitel:Ing. Miloš Kačenka - Building
Realizace:2006

Stávající mostní konstrukce byla z důvodu výstavby nové okružní křižovatky odstraněna a nahrazena novou upravenou dle rozšířené plochy křižovatky. Nová nosná konstrukce je tvořena monolitickým železobetonovým rámem o jednom poli se šikmými konzolovými křídly. Založení mostu bylo provedeno hlubinné na velkoprůměrových žlb. pilotách Ø 900mm.

Základní rozměry:

Rozpětí: kolmá 6,45 m, šikmá 10,30 m
Šířka mostu: 45,8 m
Plocha nosné konstrukce: 312,6 m2

lávka u Malého jezu v ČB lávka u Malého jezu v ČB lávka u Malého jezu v ČB lávka u Malého jezu v ČB lávka u Malého jezu v ČB lávka u Malého jezu v ČB