Akce:

Rekonstrukce mostu ev.č.12823-1 Předboř

Investor:Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Zhotovitel:Sdružení Skanska DS a.s.,
JHP spol. s r.o.
Realizace:2007

Stávající mostní konstrukce přes bezpečnostní přepad rybníku Chobot byla pro svůj velmi špatný stavebnětechnicky stav demolována. Na upraveném skalním podloží byl postavený nový mostní objekt. Nosná konstrukce je tvořena železobetonovou deskou tl. 0,7m, uloženou přes elastomerová ložiska na žlb. opěrách se zavěšenými křídly. Komunikace na mostě byla rozšířena na kategorii S 6,5.

Základní rozměry:

Rozpětí: 12,76 m
Šířka mostu: 8,0 m
Plocha nosné konstrukce: 109,9 m2

Most Předboř Most Předboř Most Předboř Most Předboř Most Předboř Most Předboř