Akce:

Lávka ev. č. CB-010 u Malého jezu v Českých Budějovicích

Investor:Statutární město České Budějovice
Zhotovitel:Ing. Miloš Kačenka - Building
Realizace:2006

Stávající lávka převádějící pěší přes přeliv z Mlýnské stoky nevyhovovala svým stavebnětechnickým stavem a šířkou průchozího profilu. Proto došlo k demolici stávající lávky včetně spodní stavby a vybudování lávky nové. Nosná konstrukce nové lávky je tvořena ocelovým roštem z válcovaných profilů, uloženým na žlb. opěrách, které jsou přikotvené k podloží pomocí mikropilot. Mostovka je z dřevěných (dubových) hranolů.

Základní rozměry:

Rozpětí: 10,80 m
Šířka lávky: 2,20 m
Plocha nosné konstrukce: 24,5 m2

lávka u Malého jezu v ČB lávka u Malého jezu v ČB lávka u Malého jezu v ČB lávka u Malého jezu v ČB lávka u Malého jezu v ČB lávka u Malého jezu v ČB