Společnost HBP s.r.o. se zabývá projektováním a diagnostikou mostů. Vznikla v roce 2005 a působí především v jihočeském regionu.

Pro vedení společnosti je prioritou spokojenost zákazníků s kvalitou jím prováděných prací a omezování dopadů všech prováděných činností na životní prostředí. Proto společnost zavedla integrovaný systém managementu splňující požadavky norem ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 14001:2005.

K naplnění této politiky přijímá vedení společnosti následující závazky :

  • trvalé zlepšování zavedeného systému managementu a pravidelné přezkoumávání jeho vhodnosti a přiměřenosti
  • omezování negativního působení všech prováděných činností na životní prostředí a prevence znečišťování
  • soustavné zajišťování potřebných lidských, materiálových, technologických a finančních zdrojů pro fungování společnosti a systému managementu
  • trvalé vzdělávání a motivace všech zaměstnanců i externích spolupracovníků tak, aby prováděli své aktivity v souladu s principy ochrany životního prostředí a s požadavky na jakost produktu
  • trvalé uspokojování požadavků zákazníků
  • dodržování všech právních norem závazných pro společnost a jiných požadavků zainteresovaných stran

S politikou managementu jsou seznamování všichni spolupracovníci společnosti.
Na politiku managementu navazují cíle a programy, které každoročně vyhlašuje vedení společnosti za účelem jejího trvalého naplňování.

Ing. Hynek Brázda, jednatelV Českých Budějovicích 1. 3. 2006